Korupcijos prevencija

Antikorupcinės aplinkos viešajame sektoriuje kūrimo ir įgyvendinimo vadovas

Įsakymas dėl pranešimų apie pažeidimus įstaigose pateikimo Lietuvos Respublikos prokuratūrai tvarkos aprašo patvirtinimo

 

Centro dokumentai

Informacijos apie asmenį surinkimas

Informacijos apie pranešimų, susijusių su galimomis korupcijos apraiškomis, pateikimo galimybės atmintinė

Motyvuota išvada dėl įstaigos veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, vertinimo 2017-09-14

 

Programos

2014 m. -  2018 m. Pabėgėlių priėmimo centro antikorupcinė programa

 

Priemonių planai

Pabėgėlių priėmimo centro antikorupcinės programos priemonių planas 2017 metams

Pabėgėlių priėmimo centro antikorupcinės programos priemonių planas 2018 metams

Pabėgėlių priėmimo centro antikorupcinės programos priemonių planas 2019 metams

Pabėgėlių priėmimo centro antikorupcinės programos priemonių planas 2020 metams

 

Antikorupcinės komisijos ataskaitos

Antikorupcinės komisijos ataskaita už 2017 m.

Antikorupcinės komisijos ataskaita už 2018 m.

Antikorupcinės komisijos ataskaita už 2019 m.

 

 

 

Vaizdo paskaitos

 

 

Informacija atnaujinta 2020.02.24