Nuorodos

Lietuvos Respublikos Seimas http://www.lrs.lt/

Lietuvos Respublikos Vyriausybė http://www.lrv.lt/

Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos departamentas prie LRV http://www.vtd.lt/

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija http://www.socmin.lt/

Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos http://www.sppd.lt/

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija http://www.vrm.lt/

Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos http://www.migracija.lt/

Užimtumo tarnyba http://www.uzt.lt 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija http://www.smm.lt/
 
Jungtinių Tautų vyriausiojo pabėgėlių komisaro biuras (UNHCR) http://www.unhcr.org/neu/lt/
 
Tarptautinė Migracijos Organizacija http://www.iom.int/

Užsieniečių registracijos centras http://www.pasienis.lt/

Sveikatos apsaugos ministerija http://www.sam.lt/

Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija http://www.redcross.lt/

Vilniaus arkivyskupijos „Caritas“ http://www.caritas.lt
 
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba http://www.sodra.lt/

Vilniaus miesto savivaldybė http://www.vilnius.lt
Kauno miesto savivaldybė http://www.kaunas.lt
Klaipėdos miesto savivaldybė www.klaipeda.lt
Marijampolės miesto savivaldybė http://www.marijampole.lt
Elektrėnų miesto savivaldybė http://www.elektrenai.lt/

Migracijos informacijos ir bendradarbiavimo platforma http://www.mipas.lt/
 
Informacija atnaujinta 2019.10.31