Kviečiame dalyvauti partnerių atrankos konkurse „Užsieniečių perkėlimas į Lietuvos Respublikos teritoriją iš Europos Sąjungos valstybės narės“

2016.02.24

KRITERIJAI ATRANKAI

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. A1-49 „Dėl Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 m. nacionalinės programos 4.2 ypatingo atvejo „Užsieniečių perkėlimas į Lietuvos Respublikos teritoriją iš Europos Sąjungos valstybės narės“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. PMIF-4.2-V-02 patvirtinimo“ patvirtinto Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 m. nacionalinės programos 4.2 ypatingo atvejo „Užsieniečių perkėlimas į Lietuvos Respublikos teritoriją iš Europos Sąjungos valstybės narės“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. PMIF-4.2-V-02 (toliau – Aprašas) 12 punktu, Pabėgėlių priėmimo centras kviečia dalyvauti Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 m. nacionalinės programos ypatingo atvejo „Užsieniečių perkėlimas į Lietuvos Respublikos teritoriją iš Europos Sąjungos valstybės narės“ projekto (toliau – Projektas) partnerių atrankos konkurse.

Projekto partnerių atrankos tikslas – atrinkti partnerį (-ius), kuris (-ie) galėtų teikti kokybiškas integracijos paslaugas prieglobstį Lietuvoje gavusiems užsieniečiams, kurie vadovaujantis Tarybos sprendimu Nr. 2015/1523 ir Tarybos sprendimu Nr. 2015/1601 buvo perkelti į Lietuvos Respublikos teritoriją.

Projekto partneriams keliami reikalavimai:

Projekto partneris:

 1. Turi būti viešasis juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, ir/arba tarptautinė organizacija ar jos padalinys, teisėtai veikiantis Lietuvos Respublikoje, ir/arba savivaldybės administracija.

 2. Turi turėti teisę teikti labdarą pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo 5 str. (šis reikalavimas netaikomas savivaldybės (-ių) administracijai (-oms).

 3. Turi turėti ne mažesnę kaip 1 metų veiklos, susijusios su užsieniečių, gavusių prieglobstį Lietuvoje, integracija, patirtį.

 4. Turi turėti pakankamus gebėjimus ir kompetencijas vykdyti arba organizuoti veiklas, nurodytas Aprašo 8.2.1-8.2.10 papunkčiuose.

 5. Gebėti bendradarbiauti su sveikatos priežiūros, savivaldos, užimtumo, vaikų ugdymo institucijomis.

 6. Užtikrinti pagalbos teikimą prieglobstį gavusiems užsieniečiams surandant ir išsinuomojant gyvenamąsias patalpas.

 7. Turi turėti pakankamai žmogiškųjų išteklių Aprašo 8.2.1-8.2.10 papunkčiuose nurodytoms veikloms vykdyti ir organizuoti.

 8. Turi turėti socialinių darbuotojų, mokančių anglų ir/ar rusų kalbas ne žemesniu kaip B1 lygiu.

 9. Esant reikalui, užsieniečiams, gavusiems prieglobstį ir gyvenantiems savivaldybės teritorijoje, socialinės pagalbos teikimą gali organizuoti lanksčiu darbo grafiku.

  Prioritetas bus skiriamas partneriams, turintiems galimybes veiklą vykdyti ne mažiau kaip 5 savivaldybių teritorijose.

  Norintys dalyvauti Projekto partnerių atrankoje, paraiškas teikia:

  Valstybinės biudžetinė įstaiga, Pabėgėlių priėmimo centras

  Karaliaus Mindaugo g. 18, LT-55283 Rukla, Jonavos rajonas

  Papildoma informacija teikiama Pabėgėlių priėmimo centre, L.e.p. priėmimo ir integracijos skyriaus vedėja Neringa Gaučienė, tel. 8 349 73377, el.p. neringa.gauciene@rppc.lt.

  Pasiūlymų laukiame iki 2016 m. kovo 7 d. 13 val. Paraiška turi būti pateikta iki konkurso skelbime nurodytos galutinės paraiškų pateikimo dienos. Jeigu paraiška siunčiama paštu ar per pašto kurjerį, pašto žymoje nurodyta išsiuntimo diena turi būti ne vėlesnė kaip konkurso skelbime nurodyta galutinė paraiškų pateikimo diena.

  __________________________


Atgal