Lankymosi Pabėgėlių priėmimo centre tvarka

2021.10.13

Pabėgėlių priėmimo centras (toliau – Centras) vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministro valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo 2021 m. rugpjūčio 14 d. sprendimu Nr. 10V-31 „Dėl užsieniečių apgyvendinimo vietų administravimo, vidaus tvarkos ir procedūrinių veiksmų atlikimo taisyklių“  informuoja apie lankymo tvarką Centre:

  1. Prašymas leisti apsilankyti apgyvendinimo vietoje turi būti pateiktas el. pašto adresu centras@rppc.lt lietuvių kalba, jame nurodoma:
    1. apsilankymo tikslas;
    2. planuojamo apsilankymo data ir laikas;
    3. lankytojų vardai, pavardės ir kontaktiniai duomenys, o kai atstovaujama organizacijai, – ir organizacijos pavadinimas ir kontaktiniai duomenys.

 

PRIDEDAMA: Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministro valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo 2021 m. rugpjūčio 14 d. sprendimas Nr. 10V-31 „Dėl užsieniečių apgyvendinimo vietų administravimo, vidaus tvarkos ir procedūrinių veiksmų atlikimo taisyklių“.


Atgal