Tarpkultūrinio sąmoningumo mokymai Centro darbuotojams

2018.10.22

    Įmonė Eu Trade vykdo projektą su dar 7 partneriais iš Italijos, Vokietijos, Ispanijos, Jungtinės Karalystės, Graikijos, šiuo metu dirba ties projektu ReInclusion, kurio pagrindinis tikslas pagerinti pabėgėlių integraciją į darbo rinką, tokiu būdu paskatinant geresnę jų integraciją į visuomenę. Centro darbuotojai įsitraukė į šio projekto veiklą ir užpildė anketas.  Projekto pareiškėjai kartu su partneriais išanalizavo Centro darbuotojų  anketas, poreikius, paruošė bandomąjį kursą darbuotojams. Viso kurso trukmė 23 val, kursas padalintas į tris modulius:

1.  Intercultural Awareness and Teaching in an Intercultural Context (8 val)

2.  Intercultural Communication and Mediation (6 val)

3.  Intercultural Techniques for Work and Social Inclusion of Refugees and Asylum Seekers – Counselling and Monitoring (legal information, work and social inclusion, monitoring) (9 val)

2018-10-22 centre vyko pirmieji kursai “Intercultural Awareness and Teaching in an Intercultural Context”. Juose aktyviai dalyvavo Centro darbuotojai. Šis projektas kiek kitoks, orientuotas ne į pačius pabėgėlius, bet būtent į darbuotojus dirbančius su pabėgėliais, jų kvalifikacijų, įgūdžių gerinimą. Kadangi vienas iš šio projekto apčiuopiamų rezultatų yra būtent atsižvelgiant į visose 6 šalyse aptartomis patirtimis, sukurti paklausą atitinkančius aktualius mokymus darbuotojams dirbantiems su pabėgėliais, tai Centro darbuotojų dalyvavimas šiuose mokymuose yra labai naudingas.


Atgal