Prarasti gimtąją žemę labai skaudu. Dar skaudžiau suvokti save pabėgėliu – visiškai svetimu, vienišu, sunkiai pritampančiu naujoje aplinkoje. Būtent adaptacijos aspektas dar labiau paaštrina represijas, karinius veiksmus, badą ir baimę patyrusių prieglobstį Lietuvoje gavusių užsieniečių psichologinę būklę – pasireiškia psichologinės krizės simptomai.

“Krizės” apraiškos:

· miego sutrikimai;

· psichosomatiniai sutrikimai;

· sunku susikoncentruoti;

· vienišumo jausmas;

· įvairaus laipsnio depresija;

· abejojama sugebėjimu gyventi;

· kaltės jausmas;

· nuotaikų kaita;

· irzlumas;

· iš pažiūros nemotyvuotas agresyvumas.

Daugelis prieglobstį Lietuvoje gavusių užsieniečių yra patyrę karinius veiksmus savo gimtojoje šalyje. Šio skaudaus patyrimo pasekmė – Potrauminis psichikos sutrikimas (dar vad. Potrauminiu streso sutrikimu).

Pabėgėlių priėmimo centro gyventojams, kenčiantiems nuo psichologinės krizės ar potrauminio psichikos sutrikimo simptomų visada yra atviros Psichologinės pagalbos kabineto durys.

Psichologinės pagalbos kabinetas

Mūsų tikslas: suteikti psichologinę pagalbą Pabėgėlių priėmimo centre gyvenantiems užsieniečiams, formuojant teigiamą nuostatą tolimesnei integracijai į Lietuvos visuomenę.

Uždaviniai:

· Įvertinti psichoemocinę būseną, identifikuoti psichologinių problemų priežastis

· Suteikti individualias ar grupines psichologines konsultacijas

· Ugdyti savęs pažinimo įgūdžius

· Formuoti pozityvų mąstymą ir motyvaciją keitimuisi

· Lavinti relaksacinius įgūdžius ir siekti emocinės būklės stabilumo

· Išmokyti sąmoningos savireguliacijos, orientuoti aktyviai integracijai

· Tobulinti bendravimo ir adaptacijos įgūdžius

· Sekti būklės pokyčius, išsiaiškinti naujai iškylančius specifinius poreikius, individualiai parinkti psichokorekcines priemones

· Įvertinti taikytų priemonių efektyvumą, psichoemocinės būklės pokyčius

· Rekomenduoti psichologinės pagalbos (savipagalbos) priemones ateičiai.

Siekdami padėti psichologines problemas patiriantiems užsieniečiams, mes teikiame:

· Individualią (IndPT) / grupinę psichoterapiją;

· Atliekame psichologinę diagnostiką;

· Skiriame Geštalt terapijos kursą;

· Laviname medicininės /socialinės savišvietos įgūdžius;

· Biblioterapiją;

· Vedame autogeninės treniruotės užsiėmimus (AT);

· Mokiname relaksacinių/ savireguliacijos įgūdžių;

· Organizuojame meno terapijos užsiėmimus (muzikos, dailės terapija).

Psichologinė pagalba teikiama laikantis konfidencialumo principo!