Kalba – viena iš svarbiausių žmonių bendravimo formų, todėl svarbiausi sėkmingo bendravimo elementai yra noras būti suprastam ir noras suprasti.

Pabėgėlių priėmimo centre suaugusiems prieglobstį gavusiems užsieniečiams organizuojami intensyvūs lietuvių kalbos kursai. Suaugusiems užsieniečiams skirta 190 val. programa pagal M. Ramonienės, L. Vilkienės programą -„Po truputį“. Kursams pasibaigus, integracijos programos įgyvendinimo metu, užsieniečiai, gavę prieglobstį, laiko I valstybinės kalbos mokėjimo kategorijos egzaminą. Užsieniečiui neišlaikius I valstybinės kalbos mokėjimo kategorijos egzamino, organizuojamas 96 val. kurso kartojimas.

Mokyklinio amžiaus vaikams sudaromos galimybės mokytis bendrojo lavinimo mokyklose, Centre jiems organizuojami papildomi lietuvių kalbos kursai. Nelydimiems nepilnamečiams 190 val. programa mokoma pagal V. Stumbrienės, A. Kaškelevičienės-„Nė dienos- be lietuvių kalbos“. Vaikai mokomi pagal R. Skripkienės 140 val. programą- „Raktelis“ ir „Spindulėlis“.

2004 m. rugsėjo mėnesį įdiegta naujovė – kompiuterinis lietuvių kalbos mokymas.

Baigę kursus užsieniečiai supranta ir vartoja žinomus posakius ir labai paprastas frazes, kad patenkintų konkrečius poreikius, geba prisistatyti, užduoti asmeninio pobūdžio klausimų ir atsakyti į juos, susikalbėti labai paprastais sakiniais.

Užsieniečiai gyvenantys Pabėgėlių priėmimo centre privalo mokytis Lietuvių kalbos todėl, kad lengviau ir greičiau integruotųsi į visuomenę.