"Užsieniečių verslumo ir įsitraukimo į darbo rinką skatinimas"

Projektas – Užsieniečių verslumo ir įsitraukimo į darbo rinką skatinimas

Projekto kodas – PMIF-2.1.7-K-01-002

Paramos šaltinis - Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014-2020 metų nacionalinės programos lėšos.

Projekto santrauka. Įsitraukimas į darbo rinką yra viena svarbiausių užduočių tikslinės grupės asmenims, padedanti jiems išgyventi, pasirūpinti šeima, skatinanti pasitikėjimą nauja šalimi, tam tikra prasme padedanti užmegzti socialinius ryšius arba stiprinti jau esamus. Šiuo projektu siekiama padėti tikslinės grupės asmenims lengviau įsilieti į Lietuvos darbo rinką, tapti nepriklausomais nuo valstybės teikiamos pagalbos, pilnaverčiais visuomenės nariais, ugdyti savarankiškumą ir savivertę.

Projekto tikslas – padėti tikslinės grupės asmenims įveikti kliūtis bei barjerus, siekiant sėkmingos integracijos į darbo rinką. Siekiant šio tikslo, projekte numatytos priemonės – mentorystė, įvairūs kvalifikacijos, profesijos ar kitokių kompetencijų įgijimo ar tobulinimo kursai, parama įsigyjant reikalingų prekių ar paslaugų savarankiškai veiklai, vertimų raštu ir žodžiu paslaugos, vaikų priežiūros paslaugos.

Projekto pareiškėjas – Pabėgėlių priėmimo centras.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis - 2021-08-23 – 2022-12-31.

 

Infomacija atnaujinta: 2021.09.01