"Pabėgėlių administravimo informacinė sistema"

Projektas - „Pabėgėlių priėmimo informacinė sistema"

Projekto kodas -  PMIF-2.2.1-V-02-001

Paramos šaltinis – Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo programa.

Projekto tikslas.  Pabėgėlių priėmimo centras – biudžetinė įstaiga, teikianti socialines paslaugas, apgyvendinimą ir valstybės paramą integracijai užsieniečiams, kuriems suteiktas prieglobstis Lietuvos Respublikoje, ir jų šeimų nariams, atvykusiems į Lietuvos Respubliką šeimų susijungimo atveju, nelydimiems nepilnamečiams užsieniečiams, užsieniečiams, perkeltiems bendradarbiaujant su kitomis Europos Sąjungos valstybėmis narėmis, trečiosiomis valstybėmis, Europos Sąjungos institucijomis ar tarptautinėmis organizacijomis, asmenims, perkeltiems iš karinių konfliktų apimtų teritorijų Lietuvos Respublikos Vyriausybės pavedimu (toliau – prieglobsčio gavėjai); teikianti socialines paslaugas, apgyvendinimą ir užtikrinanti priėmimo sąlygas užsieniečiams, kaip esantiems ar buvusiems su prekyba žmonėmis susijusių nusikaltimų aukomis, jų apsisprendimo laikotarpiu, prieglobsčio prašytojams pagal susitarimą su Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija.

Užsieniečių administravimo duomenys šiuo metu yra dalinai kompiuterizuotai tvarkomi senoje sistemoje, kurios technologiniai komponentai yra nebepalaikomi gamintojų bei neatitinka dabartinių veiklos poreikių. Teikiamų paslaugų apskaitai bei efektyviam valdymui reikalingos elektroninės priemonės, todėl šis projektas padės sukurti modernesnę Pabėgėlių apskaitos informacinę sistemą (toliau -PAIS), kurios tikslas:

• Užsieniečių (pabėgėlių) duomenų informacijos kaupimas ir valdymas;

• Socialines paslaugas teikiančių institucijų informacijos kaupimas ir valdymas;

• Sutarčių, jų sudarymo ir vykdymo informacijos kaupimas ir valdymas;

•Finansinių lėšų skyrimo ir panaudojimo informacijos kaupimas ir valdymas;

•Individualių integracijos planų sudarymo ir stebėsenos informacijos kaupimas ir valdymas.

Sukurtais funkcionalumais naudosis šios suinteresuotos šalys: Pabėgėlių priėmimo centro darbuotojai, Socialines paslaugas teikiančių organizacijų specialistai.

Projekto pareiškėjas – Pabėgėlių priėmimo centras

Projekto įgyvendinimo laikotarpis 2021-07-01 – 2022-12-31.

 

Informacija atnaujinta 2021.08.27