PABĖGĖLIŲ PRIĖMIMO CENTRO per 2015–2018 metus gautos paramos suvestinė informacija

Paramos gavimo data

Paramos teikėjo pavadinimas

Paramos vertė (Eur)

Paramos dalykas

2015 m.

Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija

306,56

Dėvėti drabužiai ir avalynė

2016 m.

Maisto bankas, LPF

3140,02

Maisto produktai

2017 m.

Maisto bankas, LPF

1710,93

Maisto produktai

2018 m.

Maisto bankas, LPF

2183,73

Maisto produktai

Redaguota 2019 07 15