ES.jpg EuroPabegFondas.jpg
 

Projektas ,,Konsoliduota pagalba prieglobstį gavusiems užsieniečiams (2 etapas)“

Paramos šaltinis – Europos paramos fondo 2006 m. programa

Projekto įgyvendinimo laikotarpis 2007-01-01–2007-12-31.

Projekto pareiškėjas – Pabėgėlių priėmimo centras

Projekto partneris - Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija

Projekto tikslas – paskatinti prieglobstį gavusių užsieniečių socialinę integraciją į Lietuvos visuomenę, gerinant tam tikrą infrastruktūra, žmogiškuosius išteklius ir teikiant socialinę, teisinę bei psichologinę pagalbą.

Projekto tikslinė grupė: buvo numatyta, kad į tiesioginę projekto tikslinę grupę įeina:

 • užsieniečiai, turintys pabėgėlio statusą – 10 asmenų;
 • užsieniečiai, gavę prieglobstį Lietuvos Respublikoje, kurie naudojasi tarptautine apsaugos forma Lietuvos Respublikoje pagal nacionalinius teisės aktus (pvz., gavę papildomą apsaugą) – 110 asmenų.

Iš viso buvo numatyta, kad projekto metu sudalyvaus 120 tikslinės grupės atstovų.

Iš viso per visą projekto įgyvendinimo laikotarpį projekte sudalyvavo 247 prieglobstį gavę užsieniečiai: 25 užsieniečiai, turintys pabėgėlio statusą, ir 222 užsieniečiai, turintys papildomą apsaugą. Taigi projekto metu sudalyvavo beveik dvigubai daugiau prieglobstį gavusių užsieniečių negu buvo numatyta.

Projekto metu buvo įgyvendintos šios pagrindinės projekto veiklos:

 • Parengti 6 informaciniai straipsniai apie projektą ir išplatintas projekto informacinis bukletas, parengtas informacinis projekto stendas;
 • Pabėgėlių priėmimo centre tikslinei grupei įrengta treniruoklių salė, bei suremontuotos ir įrengtos patalpos kokybiškų psichologo paslaugų teikimui
 • PGU suteikta socialinė, psichologo ir teisinė pagalba;
 • Suorganizuoto išvykos, šventės bei renginiai tiklinės grupės ir visuomenės atstovams, skatinant PGU integraciją;
 • Dienos centre suorganizuoti čečėnų kalbos pamokos PGU vaikams, lietuvių kalbos bei kompiuteriniai kursai suaugusiems PGU, buvo suorganizuoti būrelio PGU vaikams užsiėmimai;
 • Suteikta finansinė parama PGU šeimoms, kurioms pasibaigė integracijos laikotarpis;
 • Pabėgėlių priėmimo centre (Rukloje) suorganizuotos paskaitos vaikų teisių klausimais bei švaros ir higienos klausimais, suorganizuotos išvykos PGU vaikams bei šventės;
 • Išleisti 8 specialybių žodynai trimis kalbomis, skirti tikslinės grupės poreikiams: virėjo, dažytojo, kirpėjo, autošaltkalvio, staliaus, suvirintojo, plytelių klojėjo, siuvėjo specialybėms.
 • Išleista knyga ,,Pažinkime Lietuvos šalį“ trimis kalbomis, skirta tikslinės grupės poreikiams;
 • Parengtas ir išleistas Socialinio darbo su PGU vadovas, skirtas socialinės integracijos kuratoriams;
 • Suorganizuoti 2-jų savaičių kursai PGU bendruomenių lyderiams; seminaras pabėgėlių įvaizdžio formavimo klausimais, seminaras visuomeninės veiklos finansavimo klausimais, kursų ciklo baigiamasis seminaras.
 • Pabėgėlių bendruomenės įvaizdžio formavimo tikslais parengta 15 informacinių straipsnių.

Pasiekti tokie rezultatai:

 • Pabėgėlių priėmimo centre tikslinei grupei įrengta treniruoklių salė (atliktas treniruoklių salės remontas, nupirkti treniruokliai).
 • Pabėgėlių priėmimo centre įrengtos patalpos psichologo paslaugų teikimui-44m² (atliktas remontas. Bendras plotas- 44m², iš jų 14 m²- psichologo kabineto patalpų, 30m²- relaksacijos kabineto patalpų).
 • Išnuomotos patalpos Pabėgėlių dienos centrui Kaune ( 295,04m²).
 • Suorganizuotos 6 šventės pabėgėlių bendruomenės nariams Kauno pabėgėlių dienos centre (Iš viso dalyvavo 125 asmenys, iš jų – 119 PGU).
 • Suorganizuoti 6 susitikimai su vietos bendruomene KPDC (Iš viso susitikimuose sudalyvavo 210 asmenų, iš jų 64 PGU ir 146- vietos bendruomenės atstovai).
 • Suorganizuota socialinio užimtumo veikla Kauno Pabėgėlių dienos centre- 12 mėn. (Iš viso nuo projekto pradžios buvo konsultuotas 61 PGU; buvo suteikta 290 konsultacijų).
 • KPDC apsilankė 155 tikslinės grupės atstovai.
 • Suorganizuotas būrelis PGU vaikams Dienos centre (iš viso apsilankė - 30 PGU).
 • Dienos centre suorganizuotos PGU vaikams išvykos į teatrus, muziejus, Zoologijos sodą (Iš viso suorganizuotos- 12 išvykų. Bendras išvykų dalyvių- 58, iš jų- 51 PGU vaikas).
 • Suorganizuotos 4 šventės Pabėgėlių priėmimo centro vaikams (bendras dalyvių skaičius- 80, iš jų- 59 PGU).
 • Suorganizuotos 2 išvykos Pabėgėlių priėmimo centro vaikams (dalyvių skaičius- 39).
 • Suorganizuota 120 val. čečėnų kalbos kursų vaikams (bendras dalyvių skaičius – 24 PGU vaikai).
 • Suorganizuota 120 val. lietuvių kalbos kursai suaugusiems (bendras dalyvių skaičius – 25 PGU).
 • Dienos centre suorganizuota 80 val. kompiuterinio raštingumo kursų (bendras dalyvių skaičius - 38 PGU).
 • Suorganizuotas PGU priėjimas prie Interneto linijos dienos centre (iš viso lankėsi per metus- 169 PGU).
 • Užprenumeruota 10 leidinių PGU Kauno Pabėgėlių centre ir 5 leidiniai Pabėgėlių priėmimo centre.
 • Suteikta finansinė parama 19 gyventojų šeimose PGU pointegraciniu laikotarpiu.
 • Pabėgėlių priėmimo centre suorganizuotas 6 paskaitų ciklas vaikų teisių klausimais (bendras faktinis dalyvių skaičius – 28 PGU).
 • Pabėgėlių priėmimo centre suorganizuotas 9 paskaitų ciklas sveikatos ir higienos klausimais (bendras faktinis dalyvių skaičius – 45 PGU).
 • Suteikta 57 val. individualių psichologo konsultacijų PGU savivaldybių teritorijose (bendras dalyvių skaičius: 35 PGU).
 • Suorganizuota 26 val. grupinių psichoterapijos užsiėmimų Pabėgėlių priėmimo centre (bendras dalyvių skaičius: 7 nelydimi nepilnamečiai užsieniečiai).
 • Parengtas 1 psichodiagnostinis tyrimas (tyrimo apimtis 52 lapai).
 • Išleisti trumpieji lietuvių-anglų-rusų kalbų 8 specialybių žodynai(virėjo, dažytojo, kirpėjo, auto-šaltkalvio, staliaus (baldžiaus), suvirintojo, plytelių klojėjo, siuvėjo specialybių žodynai po 200 egz.).
 • Išleista knyga PGU „Pažinkime Lietuvos šalį“ (po 200 egz. lietuvių, rusų kalbomis ir 100 egz. anglų kalba).
 • Suteiktos 36 val. individualios teisinės konsultacijos Rukloje ir Kaune (bendras faktinis dalyvių skaičius – 16 PGU).
 • Suorganizuoti 6 keturių valandų trukmės seminarai teisiniais socialinės integracijos klausimais (bendras dalyvių skaičius – 47 PGU).
 • Suorganizuoti 10 dienų kursai PGU bendruomenių lyderiams (10 PGU dalyvių).
 • Suteikta 18 val. savarankiškų užduočių atlikimo individualių konsultacijų konsultacijos bendruomenių lyderių dalyviams (Iš viso konsultuoti- 6 PGU)
 • Suorganizuotas 4-jų dienų seminaras pabėgėlių įvaizdžio formavimo klausimais (dalyvavo 10-PGU).
 • Parengta 15 publikacinių informacinių straipsnių apie PGU bendruomenės įvaizdį.
 • Suorganizuotas 4-ių dienų seminaras visuomenės veiklos finansavimo klausimais (dalyvių skaičius – 10 PGU).
 • Suorganizuotas bendruomenių lyderių ciklo baigiamasis seminaras – 12 val. (dalyvių skaičius – 10 PGU).
 • Išspausdinti 6 informaciniai straipsniai apie projektą spaudoje.
 • Išleista ir išplatinta 1000 vnt. informacinių projekto bukletų ir pagamintas informacinis stendas.