ES.jpg EuroPabegFondas.jpg
 

Projektas „Konsoliduota pagalba Prieglobstį gavusių užsieniečių socialinei integracijai“

Paramos šaltinis – Europos Pabėgėlių fondo 2005 m. programa

Projekto pareiškėjas – Pabėgėlių priėmimo centras

Projekto partneriai:

Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija

Vilniaus Universiteto Teisės klinika

Projekto įgyvendinimo laikotarpis 2006-08-08 – 2006-12- 31.

Projekto tikslinį grupė

Buvo numatyta, kad projekto metu dalyvaus iš viso 140 tikslinės grupės atstovų, bet projekto įgyvendinimo metu sudalyvavo net 172 tiesioginės tikslinės grupės atstovai.

Į Projekto tiesioginę tikslinę grupę įeina:

 • Bet kurie trečiosios šalies piliečiai arba asmenys be pilietybės, turintys statusą, apibrėžtą 1951 m. liepos 28 d. Ženevos konvencija dėl pabėgėlių statuso ir jos 1967 m. protokolu, ir kuriems leidžiama kaip pabėgėliams gyventi Lietuvos Respublikoje. Buvo numatyti 5 asmenys, o sudalyvavo 14 asmenų.
 • Bet kurie trečiosios šalies piliečiai arba asmenys be pilietybės, kurie naudojasi kita tarptautinės apsaugos forma Lietuvos Respublikoje pagal nacionalinius teisės aktus. Buvo numatyta 135 asmenys, o sudalyvavo 158 asmenys.

Projekto netiesioginė tikslinė grupė – PGU socialinės integracijos programą įgyvendinančių įstaigų darbuotojai (kuratoriai) ir Pabėgėlių priėmimo centro darbuotojai, tiesiogiai dirbantys su PGU.

Buvo numatyta iš viso 20–30 asmenų, o dalyvavo 35 asmenys. Iš jų:

 • Socialinių įstaigų darbuotojai- 32 asmenys.
 • VUTK apmokyti studentai- 3 asmenys.

Projekto vykdymo metu pasiekti tokie rezultatai:

 • išnuomotos patalpos Kauno Pabėgėlių dienos centro veiklai vykdyti (295 m²);
 • Kauno Pabėgėlių dienos centre iš viso apsilankė 141 PGU;
 • įsigyta organizacinė ir buitinė technika į Kauno Pabėgėlių dienos centrą;
 • suorganizuoti du 2-jų dienų seminarai „Psichologiniai, socialiniai ir teisiniai darbo su pabėgėliais aspektai“ socialiniams darbuotojams, vykdantiems PGU socialinės integracijos programą (sudalyvavo 32 darbuotojai);
 • Atrinkti 3 Vilniaus universiteto Teisės klinikos studentai ir apmokyti dirbti su pabėgėliais;
 • sukurta studentų, tinkamų dirbti Pabėgėlių teisės srityje metodika;
 • surengtos popietės „Tik moterims“ (12 popiečių, kuriose sudalyvavo 21 moteris);
 • suorganizuoti 6 seminarai moterims-pabėgėlėms (sudalyvavo 13 moterų);
 • užsakyta Lietuvos ir užsienio leidinių prenumerata tikslinės grupės nariams;
 • užtikrintas Kauno Pabėgėlių dienos centro lankytojų priėjimas prie Interneto linijos;
 • suorganizuoti lietuvių, čečėnų kalbų, kompiuterinio raštingumo kursai;
 • Suorganizuoti 2-jų savaičių žmogaus teisių kursai pabėgėlių bendruomenių lyderiams (dalyvavo 10 PGU);
 • suteiktos individualios teisinės konsultacijos Rukloje ir Kaune- (suteiktos 34 konsultacijos, konsultuota 15 užsieniečių);
 • surengti 6 seminarai teisiniais socialinės integracijos klausimais (sudalyvavo 37 PGU);
 • suteikta individuali ir grupinė socialinė pagalba PGU.
 • suteikta 21 individuali psichologo konsultacija prieglobstį gavusiems užsieniečiams savivaldybių teritorijose.
 • suorganizuoti 7 psichoterapijos užsiėmimai su PGU savivaldybių teritorijose;
 • paruoštos rekomendacijos socialiniams darbuotojams, vykdantiems prieglobstį gavusių užsieniečių socialinės integracijos programą.
 • išleisti informaciniai straipsniai Jonavos ir Kauno laikraščiuose,
 • išleista ir išplatinta Lietuvos miestuose 1000 informacinių projekto bukletų ir 1000 plakatų.