ES.jpg EuroPabegFondas.jpg
 

Projektas „Tęstinis prieglobstį gavusių užsieniečių profesinis orientavimas, konsultavimas ir mokymas“

Paramos šaltinis – Europos Pabėgėlių fondas

Projekto pareiškėjas- Pabėgėlių priėmimo centras

Projekto partneriai:

VŠĮ „EUPRO“

Jonavos darbo birža

Projekto vykdymo trukmė 2004 12 07- 2005 12 31

Projekto tikslai, uždaviniai:


Pagrindinis projekto tikslas – sukurti profesinio orientavimo ir informavimo sistemą prieglobstį gavusiems užsieniečiams, pritraukiant institucijas, atsakingas už prieglobstį gavusių užsieniečių socialinės integracijos vykdymą, ir profesinio mokymo sistemos dalyvius.


Uždaviniai: teikti prieglobstį gavusiems užsieniečiams konsultacijas, sudaryti jų integracijos į darbo rinką planus; nuolat konsultuoti darbo rinkos klausimais.


Projekto pagrindinės dalys:

 • profesinio orientavimo klasės Pabėgėlių priėmimo centre ir profesinio orientavimo biurų 4-iuose labiausiai apgyvendintuose miestuose įrengimas;
 • Pabėgėlių priėmimo centro darbuotojų ir socialinės integracijos kuratorių apmokymai;
 • Prieglobstį gavusių užsieniečių profesinis orientavimas ir konsultavimas Pabėgėlių priėmimo centre ir gyvenamuosiuose miestuose.

Numatytos atlikti veiklos rūšys:

Pagrindinė veiklos rūšis – pagalba prieglobstį gavusiems užsieniečiams, integruojantis į darbo rinką.

 

Taip pat:

 • profesinio orientavimo ir mokymo paslaugos;
 • užsieniečiams teikiama pagalba darbo paieškos procese;
 • profesinio orientavimo, mokymo ir įdarbinimo galimybių paieškos sistemos sukūrimas; per visą projektą, manoma, sudalyvaus apie 100 tikslinės grupės narių.

Projekto rezultatai:

 • Pasiekti Pabėgėlių priėmimo centre: bendradarbiavimas su Jonavos darbo birža padėjo 17 Centro gyventojų įsigyti profesines kvalifikacijas.
 • Pasiekti savivaldybių teritorijose:
 • PGU suteiktos konsultacijos profesinio orientavimo srityje (Kaunas-186 konsultacijos; Ukmergė- 67, vienas iš prieglobstį gavusių užsieniečių pradėjo savo verslą; Telšiai- 93 konsultacijos; Alytus-71 konsultacija, įsteigtos 2 darbo vietos UAB ,,Rixa“, kepėjų pareigoms; Klaipėda- 42 konsultacijos, įsteigta 1 darbo vieta UAB ,Rixa“; Marijampolė- 14 konsultacijų, įsteigta darbo vieta B. Garunkštienės IĮ; Jonava: 7 konsultacijos.
 • Prieglobstį gavusieji užsieniečiai, taip pat turėjo galimybę mokytis profesiniuose kursuose:
 • VŠĮ „EUPRO“: Marijampolė-1; Kaunas- 4; Alytus-1; Ukmergė-1; Kauno savivaldybė- 2; Klaipėdos socialinės paramos centras- 4. Iš viso: 13 užsieniečių.
 • Pasiekti su darbuotojais: socialinės integracijos kuratoriams buvo suruoštas 5 seminarų ciklas Pabėgėlių priėmimo centro patalpose, dalyvaujant profesinio orientavimo specialistams. Iš viso dalyvavo 20 PGU srityje dirbančių darbuotojų iš įvairių Lietuvos miestų.
 • Buvo įsteigtos 7 kompiuterizuotos darbo vietos 6-iuose miestuose: Kaune, Alytuje, Ukmergėje, Telšiuose ir Klaipėdoje ir Rukloje (Pabėgėlių priėmimo centre).
 • Įsteigti 8 profesinio orientavimo ir konsultavimo kabinetai: 1 profesinio orientavimo klasė Pabėgėlių priėmimo centre; 3 profesinio orientavimo darbo vietos Kauno mieste; 1-Alytuje; 1-Ukmergėje; 1-Telšiuose; 1- Klaipėdoje.
 • Pabėgėlių priėmimo centro darbuotojams Jonavos darbo birža sutiko pateikti visą turimą metodinę medžiagą, susijusią su profesiniu orientavimu, konsultavimu ir mokymu. Konsultacijos buvo suteiktos 15 centro darbuotojų (pagrindą sudarė sprendimus priimantis personalas ir socialiniai darbuotojai, dirbantys tiesiogiai su tikslinės grupės atstovais Centre).
 • Visa Jonavos darbo biržos pateikta medžiaga buvo adaptuota prieglobstį gavusių užsieniečių poreikiams ir išversta į dvi kalbas (anglų, rusų).
 • Pagal projektą taip pat buvo numatytas prieglobstį gavusių užsieniečių kaip darbo jėgos duomenų bazės programavimas, tačiau projekto eigoje buvo numatyta pakoreguoti projekto veiklą ir atlikti jau egzistuojančios labai išsamios Pabėgėlių administravimo informacinės sistemos (toliau – PAIS) turinį – t.y. atlikti šios sistemos patobulinimo darbus. PAIS sistemoje buvo praplėstos jau esamų ataskaitų galimybės, bei buvo atlikta duomenų, kaupiamų apie užsienietį, aibės plėtra. Sistemoje buvo sukurta papildoma kortelė, kurioje būtų galima suvesti informaciją apie užsieniečio gyvenimo Centre laikotarpį.