Socialinės integracijos skyriaus nuostatai

Priėmimo ir integracijos skyriaus vedėja
Roma Ladukienė
Tel. 8 349 73377,
el.p. roma.ladukiene@rppc.lt
Socialinio darbo vadybininkė
Asta Matusienė
Tel. 8 349 73377,
el.p. asta.matusiene@rppc.lt
Vyriausioji socialinė darbuotoja
Kristina Petronienė
Tel. 8-349 73377,
el.p. kristina.petroniene@rppc.lt
Vyriausioji socialinė darbuotoja
Deimantė Radzišauskienė
Tel. 8-349 73377,
el.p. deimante.radzisauskiene@rppc.lt
Socialinė darbuotoja
Vitalija Stankevičienė
Tel. 8 349 73377,
el.p. vitalija.stankeviciene@rppc.lt
Socialinė darbuotoja
Dalia Januškevičienė
Tel. 8 349 73377,
el.p. dalia.januskeviciene@rppc.lt
Socialinė darbuotoja
Rūta Davalgienė
Tel. 8-349 73377,
el.p. ruta.davalgiene@rppc.lt
Socialinė darbuotoja 
Vilhelmina Laipčienė
Tel. 8 349 73377,
el.p. vilhelmina.laipciene@rppc.lt
Socialinio darbuotojo padėjėja
Irena Ostreikienė
Tel. 8 349 73377,
el.p. irena.ostreikiene@rppc.lt
Socialinio darbuotojo padėjėja
Asta Lasienė
Tel. 8 349 73377,
el. p. asta.lasiene@rppc.lt
Socialinio darbuotojo padėjėja
Gintautė Darvidaitė
Tel. 8 349 73377,
el. p. gintaute.darvidaite@rppc.lt
Socialinio darbuotojo padėjėja
Benita Semeškaitė
Tel. 8 349 73377,
el. p. benita.semeskaite@rppc.lt
Socialinio darbuotojo padėjėja
Malvina Mažeikienė
Tel. 8 349 73377,
el. p. malvina.mazeikiene@rppc.lt
Psichologė
Karolina Šiaučiūnaitė
Tel. 8 349 73377,
el. p. karolina.siauciunaite@rppc.lt