Informacija apie Pabėgėlių priėmimo centro darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Vyriausybės nutarimu patvirtintu bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu.

Pabėgėlių priėmimo centro darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesio darbo užmokestis (įskaitant pareiginę algą, priedus ir priemokas) neatskaičius mokesčių:

Pareigybės pavadinimas

2016 m., Eur

2017 m., Eur

Darbuotojų skaičius

2018 m., Eur

Įstaigos vadovas, vadovo pavaduotojas

1305

1311

2

1448

Administracijos ir struktūrinių padalinių vadovai, jų pavaduotojai

839

898

6

968

Specialistai

558

575

14

689

Kvalifikuoti darbuotojai

520

553

16

641

Darbininkai

421

391

3

427