Korupcijos prevencija

Pabėgėlių priėmimo centro antikorupcinės programos priemonių planas 2017 metams
2014 m. -  2018 m. antikorupcinė programa                                                                                                                                                                                                            
Išvados dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės 2015 m.    

 

Informacija atnaujinta 2017.07.13