Korupcijos prevencija

Antikorupcinių  priemonių planas 2019 m.

2014 m. -  2018 m. antikorupcinė programa

Pabėgėlių priėmimo centro antikorupcinės programos priemonių planas 2017 metams

Antikorupcinės komisijos ataskaita už 2017 m.

Motyvuota išvada dėl įstaigos veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, vertinimo 2017-09-14

Informacijos apie asmenį surinkimas

Informacijos apie pranešimų, susijusių su galimomis korupcijos apraiškomis, pateikimo galimybės atmintinė

Antikorupcinės aplinkos viešajame sektoriuje kūrimo ir įgyvendinimo vadovas

Pabėgėlių priėmimo centro antikorupcinės programos priemonių planas 2018 metams

Antikorupcinės komisijos ataskaita už 2018m.

Įsakymas dėl pranešimų apie pažeidimus įstaigose pateikimo Lietuvos Respublikos prokuratūrai tvarkos aprašo patvirtinimo

 

 

 

 

Vaizdo paskaitos

 

Informacija atnaujinta 2019.03.16