Vasaros dienos stovykla

2021.07.20

     Pabėgėlių priėmimo centras ir Europos socialinio fondo agentūra 2021 m. gegužės 14 d. pasirašė iš Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. PMIF-2.1.6-K-01-005 „Bendruomeniškumo skatinimas Lietuvoje“ sutartį. Projekto tikslas yra gerinti trečiosios valstybės (ne Europos Sąjungos valstybės narės) piliečių arba asmenų be pilietybės integraciją, mažinant jų socialinę atskirtį per bendruomenines iniciatyvas.

     2021 m. liepos 14 d. įvyko pirmasis projekto renginys – vasaros dienos stovykla. Stovyklos tikslas – sudaryti sąlygas vystytis žmogaus asmenybei, padėti jam integruotis į visuomenės, bendruomenės gyvenimą ir gyvenamąją aplinką, suteikti prasmingos veiklos ir saugaus laisvalaikio galimybes, padėti ugdyti žinių visuomenėje būtinas kompetencijas, suteikti įgūdžių praversiančių tolimesniame gyvenime. Stovykloje dalyvavo ne tik užsieniečiai, bet ir bendruomenės nariai. Tarp dalyvių buvo skatinamas bendravimas, įsiklausymas, stereotipų išsakymas ir jų paneigimas, bendrų veiklų vykdymas, susipažinimas su kultūrinėmis ir bendravimo subtilybėmis. Dalyviams tobulinti bendravimo įgūdžius bei suprasti save ir vienas kitą padėjo lektorė psichologė Alina Martinkutė – Vorobej, teorinių žinių apie kultūrų įvairovę, kultūrinį šoką, išankstinius nusistatymus suteikė lektorė Aušra Simoniukštytė. Stovyklos dalyviai kartu gamino ir ant laužo virė plovą, apžiūrėjo medžio drožėjų bei dailininkų tapytojų plenero metu sukurtus darbus, išbandė basakojų taką, žaidė tinklinį, badmintoną. Vaikai leido muilo burbulus, išbandė tapybos ant veidukų pramogas, maudėsi vandens telkinyje.

 


Atgal