Klausimai - atsakymai

2015-01-09
Ar yra Centre Irako piliečių?
Ne

2015-01-07
Ar galima Jūsų įstaigoje atlikti praktiką?
Galima

2015-01-03
Ar būtų galima rasti žmogų iš Pakistano, kuris ~1998 m. gyveno Rukloje, Pabėgėlių priėmimo centre?
Pabėgėlių priėmimo centras neturi duomenų apie pabėgėlių gyvenamąją vietą, jeigu jiems nėra teikiama valstybės parama.

2014-11-30
Norėjau pasiteirauti darbinantis pabėgėlio statusą gavusiam asmeniui ar reikalingas leidimas dirbti? Jeigu ne, kokiame teisės akte jis numatytas?
Užsieniečiams, gavusiems pabėgėlio statusą LR, išduodamas leidimas nuolat gyventi. Jis suteikia teisę dirbti ir gauti tokią pačią paramą ir paslaugas kaip ir Lietuvos Respublikos piliečiams, išskyrus teisę balsuoti. Teisiniai dalykai apibrėžti Užsieniečių teisinės padėties įstatyme

2014-11-20
Laba diena. Ar Ukrainos piliečiai iš Donecko turi teisę į prieglobstį Lietuvoje ryšium su kariniais veiksmais šioje teritorija ir humanitarine katostrofa?
Dėl prieglobsčio kreipkitės į Migracijos departamento prieglobsčio reikalų skyrių. Informacija http://www.migracija.lt/index.php?-1258380204. Vedėjas Viktor Ostrovnoj tel. 852198464

2014-10-09
Laba diena,norėjau paklausti,ar bus deportuojamas atgal į Ukraina Konstantin Jakobciuk, šiuo metu gyvenantis Pabradės centre?
kreipkitės į Užsieniečių registracijos centrą

2014-10-05
Sveiki, norėjau paklausti, ką daryti mano draugui pabėgėliui, kad galėtų atvykti į Lietuva iš Baltarusijos neturint dokumentų? Baltarusijoje jis gavo leidimą gyventi bet negali ten dirbti. Lietuvoj aš galiu jam padėti
Dėl nelegalių veiksmų informacijos neteikiame

2014-09-25
Norėjau paklausti,po kelių vidaus tvarkos taisyklių pažeidimų pabėgėlis deportuojamas atgal į savo valstybe?
Pabėgėlių priėmimo centre (Rukloje) gyvena prieglobstį gavę užsieniečiai su leidimais gyventi LR. Jie nėra deportuojami į savo kilmės valstybę už vidaus tvarkos taisyklių pažeidimus.

2014-09-08
Sveiki, norėčiau sužinoti, kur galėtų kreiptis giminaičiai, gyvenantys Ukrainoje ir norintys pagyventi Lietuvoje kol baigsis neramumai jų šalyje?Ar jiems reikia prašytis prieglobsčio?
Reikėtų apsispręsti ko tikrai nori. Yra keli variantai:gyventi savo lėšomis Lietuvoje (pvz.kaip turistui) arba prašytis prieglobsčio. Prieglobsčio prašytojai gali būti apgyvendinami savo pasirinktoje gyvenamojoje vietoje (savo lėšomis) arba Pabradėje, Užsieniečių registracijos centre.Prieglobsčio prašymus svarsto Migracijos departamento prieglobsčio reikalų skyrius. Galite rasti informacijos internete http://www.migracija.lt/index.php?-1258380204 pasikonsultuoti tel. 852198464, http://www.migracija.lt/index.php?251039740

2014-08-27
Per kiek laiko deportuotas bus Jurij Dundua į Gruziją.Už pažeidimą mokestį užmokėjo. Ar galima jį paimti savo globon? Kokie dokumentai reikalingi?
Pabėgėlių priėmimo centre toks negyvena. Kreipkitės į Užsieniečių registracijos centrą

2014-07-27
Laba diena,mano draugas iš Ukrainos šiuo metu apgyvendintas Jūsų centre.Ar yra galimybe man jį apgyvendinti pas save?Mes planuojam susituokti
Pabėgėlių priėmimo centre gyvena prieglobstį gavę užsieniečiai, turintys leidimus gyventi Lietuvoje, norintys gauti valstybės paramą integracijai. Užsieniečiai, gavę prieglobstį ir turintys leidimus gyventi LR, yra laisvi rinktis savo gyvenamąją vietą.

2014-07-02
Kiek šiuo metu pabėgėlių gyvena centre?Kiek moterų ir vyrų?Koks skaičius vaikų?
Dėl informacijos kreipkitės tel. 8 349 73377

2014-05-13
laba diena. Aš norėčiau paklausti - mano vyras kazachstanietis prieš penkerius metus jam buvo pavogti dokumentai, iki šiol nesutvarkomi dokumentai. Jis buvo uždarytas į Pabradę. Iš ten išleistas su alternatyva gyventi kartu su savo sugyventine ir dukryte. Per tuos penkerius metus susilaukėme antros dukrelės. Dabar jis vėl uždarytas į Pabradę. Nežinom, ką toliau daryti. Ar jį gali išsiusti atgal į Kazachstaną, tačiau jo du vaikai Lietuvoje. Vaikų metrikuose tėvas neįrašytas.
Šis klausimas nėra Pabėgėlių priėmimo centro kompetencija. Rekomenduoju kreiptis į Migracijos departamentą.

2014-04-01
Sveiki. Su kuo galėčiau kalbėtis Kaune apie užsieniečio atvykimą į Lietuvą gyventi ir dirbti,gavus leidimus?
Leidimų gyventi klausimus sprendžia Migracijos tarnybos.

2014-03-15
Kiek šiuo metu yra pabėgėlių Lietuvoje?
Pabėgėlių priėmimo centras neturi tokios statistikos

2013-12-19
Jei iš kitos šalies,t.y.Kazachstano,dar sovietiniais laikais buvo ištekėjusi už lietuvio.Grįžo į Kazachstaną,bet santuoka iki šiol nenutraukta.Norėtų grįžti pas vyrą,kokios galimybės būtų čia prisiregistruoti pastoviam gyvenimui?
Migracijos klausimus sprendžia teritorinės migracijos tarnybos. Kreipkitės į savo gyvenamosios vietos migracijos tarnybą

2013-11-27
Kiek dabar pabėgėlių gyvena Centre ir kiek iš jų žada visam laikui likti Lietuvoje?
Šiuo metu Centre gyvena 56 prieglobstį gavę užsieniečiai. Kiekvienas asmuo turi teisę spręsti dėl savo gyvenimo Lietuvoje ar kitoje šalyje. Čia yra jų apsisprendimas.

2013-10-20
Laba diena, norėčiau sužinoti, jeigu pas mane patektų nepilnametis, nelydimas pabėgėlis, kur man reikėtų kreiptis ir kokią pagalbą jam suteikti?
Jeigu trečiosios šalies pilietis nori pateikti prašymą dėl prieglobsčio suteikimo, jis gali pateikti prašymą Migracijos tarnybai, Užsieniečių registracijos centrui ar Pasienio postui. Dėl nelydimo nepilnamečio - siūlytina informuoti vaiko teisių apsaugos tarnybą.

2013-10-08
Kokiame mieste įsikūręs Pabėgėlių priėmimo centras?
Pabėgėlių priėmimo centras yra įsikūręs Ruklos mieste, Jonavos rajone.

2012-03-09
Kokius dokumentus pabėgėlis turi susitvarkyti, kad galėtų atvykti į Lietuvą.Jeigu juo pasirūpins fizinis asmuo ir suteiks gyvenamą vietą. Kokius dokumentus turi sutvarkyti fizinis asmuo ji iškviesti?
Pabėgėlių priėmimo centras neturi kompetencijos spręsti Jūsų klausimo. Kreipkitės į Migracijos departamentą prie VRM (pasienio tarnybą, migracijos tarnybą, Užsieniečių registracijos centrą, jeigu norite pasiprašyti prieglobsčio Lietuvoje) (Migracijos departamento prie VRM Prieglobsčio reikalų skyrius tvarko klausimus, susijusius su prieglobsčio suteikimu). Vizas išduoda ambasada, esanti užsieniečio gyvenamojoje vietoje. Kreipkitės į Užsienio reikalų ministeriją, jeigu turite klausimų

2012-02-23
Ar galima savanorystė, pagalba pabėgėliams?
Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija jau daugelį metų padeda pabėgėliams. Jie priima savanorius. Kreiptis Vilniuje, A.Juozapavičiaus 10A, tel. 8 5 212 73 22. Pabėgėlių priėmimo centras yra turėjęs keletą savanorių anksčiau,šiuo metu neturi

2012-02-23
Ar užsienietis, kuris yra gėjus ir yra persekiojamas savo šalyje, gali prašyti Lietuvoje prieglobsčio ?
Pabėgėlis − tai užsienietis (užsienio šalies pilietis arba asmuo be pilietybės), kuris dėl patirto persekiojimo savo kilmės valstybėje arba dėl baimės patirti tokį persekiojimą negali naudotis savo kilmės šalies gynyba. Toks persekiojimas turi būti susijęs su rase, religija, tautybe, priklausymu tam tikrai socialinei grupei ar politiniais įsitikinimais. Prašymą suteikti prieglobstį Jūs galite pateikti Lietuvos Respublikos valstybės sienos perėjimo punkte, miesto, rajono teritorinėje policijos įstaigoje arba Užsieniečių registracijos centre (Pabradė, Švenčionių r.). Jeigu Jūs ieškote prieglobsčio Lietuvos Respublikoje, bet atvykote į šalį arba esate joje neteisėtai (be Lietuvos Respublikos vizos ir / arba galiojančio kelionės dokumento), su prašymu suteikti prieglobstį Jūs turite kreiptis nedelsdami. Priešingu atveju Jums Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka gali būti taikoma atsakomybė už neteisėtą atvykimą į Lietuvos Respubliką arba buvimą joje. Pateikdami prašymą suteikti prieglobstį Lietuvos Respublikoje, nurodykite priežastis, dėl kurių, Jūsų nuomone, Jums būtina suteikti prieglobstį Lietuvos Respublikoje. Dėl prieglobsčio kreiptis į Migracijos departamento prieglobsčio reikalų skyrių tel. 8 5 271 7171, www.migracija.lt/index.php?799586454

2011-10-30
Kokie dokumentai yra reikalingi prašantis prieglobsčio Lietuvoje?
Lietuvoje prieglobsčio klausimus sprendžia Migracijos departamento prie VRM prieglobsčio reikalų skyrius Skaitykite nuorodą - http://www.migracija.lt/index.php?799586454

2011-10-30
Kokia finansinė parama suteikiama prieglobsčio prašytojui? Kokia finansinė parama suteikiama prieglobstį gavusiam užsieniečiui?

Prieglobsčio prašytojai yra apgyvendinami Užsieniečių registracijos centre Pabradėje, išskyrus nelydimus nepilnamečius užsieniečius, kurie apgyvendinami Pabėgėlių priėmimo centre Rukloje. Prieglobstį gavę užsieniečiai turi teisę prašytis valstybės paramos integracijai Rukloje ir savivaldybėse. Teisiniai aktai: Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2009m. liepos 3d. įsakymas Nr. A1-438 "Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2004m. spalio 21d. įsakymo Nr. A1-238 "Dėl Lietuvos valstybės paramos teikimo užsieniečių, gavusių prieglobstį Lietuvos FRespublikoje, integracijai tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo, Valstybės žinios: 2009-07-14 Nr.83-3449 http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=348692&p_query=d%EBl%20prieglobst%E1%20gavusi%F8%20u%FEsienie%E8i%F8&p_tr2=2 6.Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2009m. rugpjūčio 14d. įsakymas Nr. A1-501 "Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2002m. vasario 13d. įsakymo Nr. 20 "Dėl užsieniečių apgyvendinimo Pabėgėlių priėmimo centre sąlygų ir tvarkos, užsieniečių užimtumo organizavimo bei drausminio poveikio priemonių taikymo jiems tvarką“ patvirtinimo pakeitimo, Valstybės žinios 2009.08.18, Nr.: 98-4135


2011-08-29
Ar žmogus turėjęs leidimą gyventi Lietuvoje gali jį pratęsti negyvendamas Pabradėje Užsieniečių registracijos centre?
Prieglobsčio suteikimo klausimus sprendžia Migracijos departamento Prieglobsčio reikalų skyrius prie Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos. Jeigu užsienietis nori gyventi jo pasirinktoje gyvenamojoje vietoje, jis turi kreiptis į minėtą įstaigą.

2011-08-23
Norėčiau sužinoti, kiek Lt/d skiriama asmeniui gavusiam prieglobstį Pabėgėlių priėmimo centre Rukloje? Ar aprūpinimas skiriasi nuo Pabradėje esančio Užsieniečių registracijos centro?
Vienam asmeniui Pabėgėlių priėmimo centre Rukloje maitinimui ir smulkioms išlaidoms skiriama 210 - 245 Lt. (priklauso nuo šeimyninės padėties). Dėl aprūpinimo Užsieniečių registracijos centro Pabradėje siūlau kreiptis tiesiogiai į įstaigą.

2011-08-06
Kaip pabėgėliams teikiama medicinos pagalba?
Užsieniečiai, gavę pabėgėlio statusą Lietuvoje, sveikatos draudimu yra draudžiami valstybės. Užsieniečiai gali "prisirašyti" prie bet kurios gydymo įstaigos ir gauti medicinos paslaugas medicinos įstaigose kaip ir Lietuvos piliečiai.

2010-11-12
Kiek šiuo metu Lietuvoje gyvena pabėgėlių ir gavusių papildomą apsaugą?
Statistika - www.migracija.lt

2010-11-11
Ar užsienietis turintis laikiną leidimą gyventi Lietuvoje ir turintis kelionės dokumentą gali išvykti be vizos į Europos šalis?
Šiuo klausimu kreiptis į LR Užsienio reikalų ministeriją.

2010-10-24
Ar galima savanoriauti Pabėgėlių priėmimo centre?
Šiuo metu nėra poreikio.

2010-08-28
Ar gali prieglobstį gavęs užsienietis laikinai išvykti iš Lietuvos į savo gimtą (ne į kitą užsienio) šalį ir po to grįžti? Ir ar reikia gavus prieglobstį užsieniečiui atsisakyti savo šalies pilietybės.
Jeigu užsienietis,gavęs prieglobstį, vyksta į savo gimtąją šalį,iškyla klausimas,ar jam tikrai reikalingas prieglobstis. Čia kiekvieno asmens apsisprendimas. Keliauti nedraudžiama. Prieglobsčio gavimas ir pilietybės klausimai nėra tarpusavyje susiję.

2010-03-23
Ar gali prieglobstį gavęs užsienietis Lietuvoje vykti į kitas užsienio valstybes, o vėliau grįžti į Lietuvą?
Norint išvykti iš Lietuvos ar grįžti atgal būtina turėti galiojantį leidimą gyventi LR, kelionės dokumentą. Leidimas laikinai gyventi LR užsieniečiui panaikinamas,jeigu užsienietis išvyksta gyventi arba gyvena užsienio valstybėje ilgiau kaip 6 mėnesius (UTPĮ 50 str. 13p.) Leidimas nuolat gyventi LR panaikinamas, jeigu užsienietis gyvena ne ES valstybėje narėje ilgiau negu 12 mėnesių iš eilės (UTPĮ 54 str. 3p.)

2009-12-03
Ar galima asmeniui, esančiam kitoje pabėgėlių stovykloje, atvykti į Lietuvą?
Užsieniečiai,norintys gauti prieglobstį Lietuvos Respublikoje,pateikia prašymus dėl prieglobsčio suteikimo.Jie apgyvendinami Užsieničių registracijos centre Pabradėje. Prieglobsčio suteikimo klausimus LR sprendžia Migracijos departamento prie VRM Prieglobsčio reikalų skyrius.

2009-12-01
Ar pabėgėliai gali gauti Lietuvos pilietybę?
Pabėgėliai gali gauti pilietybę pagal LR Pilietybės įstatymą

2009-10-08
Laba diena, Kiek šiuo metu yra gyventojų Jūsų centre?Kiek Lietuvoje tokių centrų kaip Jūsų)? Ar vyksta jiems kokie nors mokymai?
Migrantų srautas šiemet ženkliai nepadidėjo.Skaičius kas mėnesį kinta,bet vidutiniškai per mėnesį gyvena apie 70 prieglobstį gavusių užsieniečių. Pabėgėlių priėmimo centras yra vienintelė organizacija Lietuvoje,kurioje vykdoma pradinė prieglobstį gavusių užsieniečių integracija į Lietuvos visuomenę.PPC vyksta įvairūs mokymai.Daugiau informacijos galite rasti mūsų internetinėje svetainėje.

2009-09-29
Kur kreiptis,norint pranešti apie Vilniuje nelegaliai gyvenantį užsienietį?
Migracijos klausimus Lietuvoje sprendžia Migracijos tarnybos

2009-07-03
Laba diena, norejau paklausti, ar žmogus jau buvęs Pabėgėlių centre Danijoje, galėtų gauti prieglobstį Lietuvoje, kadangi Danijoje visus pabėgėlius jau siunčia namo,bet aš ir mano draugas norime atvaziuoti į Lietuva ir susituokti, bet jis neturi paso.Gal jis galėtų gauti laikiną prieglobstį Lietuvoje? Mano draugas yra is Irako. Gal turite kitų pasiūlymų, kaip mes galėtume atvažiuoti į Lietuva ir ten susituokti?
Pagal Dublino konvenciją prieglobstis suteikiamas pirmoje saugioje šalyje, į kurią užsienietis atvyksta ir pasiprašo prieglobsčio. Lietuvoje prieglobsčio suteikimo klausimus sprendžia Migracijos departamento prie VRM Prieglobsčio reikalų skyrius.

2009-05-29
Rašau darbą apie prieglobstį gavusių užsieniečių integraciją. Labai sudomino užsieniečių veikla centre bei gyvenimas. Norėčiau padėti jų integracijai. Ar įmanoma savanoriška pagalba dienos centruose ar URC? Kaip būtų galima ją suteikti?
Pabėgėlių priėmimo centras yra Rukloje, Užsieniečių registracijos centras yra Pabradėje. Kaune yra Pabėgėlių dienos centras. Dėl savanoriškos pagalbos rekomenduoju kreiptis tiesiogiai į įstaigas

2009-05-25
Kada įkurtas Pabėgėlių priėmimo centras?
Pabėgėlių priėmimo centras įkurtas 1996m.

2009-04-11
Sveiki. Jeigu pas lietuvį gyvena jo giminaitis baltarusas, kuriam viza baigėsi prieš ~4 metus. Kokia bauda gręsia, jeigu norėsime giminaitį išvešti atgal į gimtinę? Norėčiau daugiau informacijos, ką daryti tokiu atveju?
Šiuo klausimu siūlome kreiptis į Migracijos departamentą. (internetinė svetainė www.migracija.lt)

2009-03-23
kiek Lietuvoje yra imigrantu?
Dėl imigrantų skaičiaus siūlome kreiptis į Migracijos departamentą prie Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos

2009-03-03
Prašau pasakyti,kokia tvarka užsieniečiai gavę prieglobstį gali būti išsiųsti į savo kilmės šalį? Kokias teises turi užsieniečiai, gavę prieglobstį?
Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų miniterijos priima sprendimus dėl prieglobsčio suteikimo Lietuvos Respublikoje, dėl užsieniečių išsiuntimo į jų kilmės šalį. Užsieniečiai, gavę prieglobstį Lietuvos Respublikoje,privalo laikytis Lietuvos Republikos įstatymų.Įstatymų nustatyta tvarka jiems gali būti teikiama parama (užsienietis, turintis leidimą nuolat gyventi Lietuvoje, turi teisę į paramą kaip ir Lietuvos pilietis; užsienietis, turintis leidimą laikinai gyventi Lietuvoje, turi teisę į dalinę paramą)

2009-02-25
Ar užsieniečiai lengvai randa darbo Lietuvoje?
Didelę įtaką turi turima užsieniečio kvalifikacija,dabartinė situacija darbo rinkoje sudaro papildomų sunkumų užsieniečiams,susirandant darbą.

2009-02-24
Ar RPPC reikalingi darbuotojai?
Šiuo metu, ne. P.S.Ieškant darbo,siūlyčiau kontaktuoti su įstaigos, kurioje Jūs tikitės įsidarbinti,darbdaviu,o ne siųsti klausimus į interneto svetainę

2009-01-27
Ar dabartinė krizė neįtakos prieglobstį gavusių užsieniečių gyvenimo sąlygas ir integravimosi galimybes?
Didėjantis nedarbo lygis Lietuvoje gali paliesti ir prieglobstį gavusius užsieniečius.Dauguma užseiniečių,išvykstančių iš centro į savivaldybes, yra baigę lietuvių kalbos kursus ir įgiję profesijas.Tai padeda jiems susirasti darbo vietą. Tačiau didžiausią įtaką sėkmingai integracijai turi užsieniečių motyvacija.

2009-01-24
Kiek šiuo metu pabėgelių centre yra čečėnų? Kiek iš jų moka lietuvių kalbą arba jos mokosi?
Centre gyvenančių užsieniečių skaičius keičiasi.Šiuo metu gyvena 52 užsieniečiai.Dauguma jų yra atvykę iš Rusijos,keletas iš Uzbekistano,Vietnamo,Kongo. Visi suaugę užsieniečiai lanko centre organizuojamus lietuvių kalbos kursus.Mokyklinio amžiaus vaikai lanko bendrojo lavinimo mokyklas.

2008-12-16
kiek šiuo metu Lietuvoje yra pabėgėlių?
Lietuvoje šiuo metu gyvena 450 pabėgėlių, kuriems suteiktas nuolatinis arba laikinas leidimas gyventi Lietuvos Respublikoje.

2008-12-16
na kakom saite mne mozno naiti elektronie posobie po izucheniu litovskogo yazika?
Mokymosi lietuvių kalbos programos elektroninio saito nėra.

2008-11-04
Kokių įstatymų užsienietis privalo laikytis Lietuvoje?
Užsieniečiai, esantys Lietuvos Respublikoje, privalo laikytis Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų. Konkretūs teisės aktai susiję su prieglobsčio Lietuvos Respublikoje užsieniečių integracijos sritimi yra nurodyti teisinėje informacijoje.

2008-11-04
Norėčiau paklausti, ar pabėgėliai gali išvykti iš Lietuvos?
Taip, pabėgėliai gali išvykti iš Lietuvos jų leidimo gyventi Lietuvos Respublikoje galiojimo laikotarpiu, bet ne ilgiau kaip trims mėnesiams.

2008-07-24
Norėjau sužinoti, ar galima būtų gauti statistinę informacija apie vaikus užsieniečius, prašančius prieglobsčio Lietuvoje. Kiek tiksliai jų yra šiuo metu? Kiek su savo tėvais ir kiek atskirai, nelydimi?
Nelydimi nepilnamečiai užsieniečiai, prašantys prieglobsčio, yra apgyvendinami Pabėgėlių priėmimo centre ir šiandien Centre jų yra 2. Užsieniečių šeimos su vaikais, prašančios prieglobsčio Lietuvoje, apgyvendinami Užsieniečių registracijos centre, Pabradėje. Todėl mes negalime pateikti Jums tikslios statistinės informacijos apie prieglobsčio prašančius vaikus, gyvenančius šeimose, nes tai nėra mūsų kompetencijoje. Pabėgėlių priėmimo centre Rukloje taip pat gyvena vaikai su šeimomis, tačiau jie čia atvyksta jau gavę prieglobstį Lietuvos Respublikoje.

2008-07-24
Sveiki, noreciau pasiteirauti, kokia yra visa pabegelių integracijos programos Lietuvoje organizacinė struktūra. T.y. socialiniu paslaugu departamento, finansu ministerijos, PPC ir integracijąvykdancių organziacijų funkcijos ir atsakomybės. Kokiais istatyminiais aktais šita veikla yra deleguota šioms organizacijoms? Ačiu.
Prieglobstį gavusių užsieniečių socialinę integraciją vykdo Pabėgėlių priėmimo centras. Pabėgėlių priėmimo centras yra socialinės paslaugas teikianti biudžetinė įstaiga, skirta apgyvendinti užsieniečius, kuriems suteiktas prieglobstis Lietuvos Respublikoje, ir nelydimus nepilnamečius užsieniečius, bei įgyvendinti prieglobstį gavusių užsieniečių socialinę integraciją. Centro funkcijos ir atsakomybė yra aprašyti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005m. rugpjūčio 18d. įsakymu NR.A1-23 „Pabėgėlių priėmimo centro nuostatai“ II dalyje. Parama socialinei integracijai prieglobstį gavusiems užsieniečiams teikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2004 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. A1-238 dėl „Lietuvos valstybės paramos teikimo užsieniečių, gavusių prieglobstį Lietuvos Respublikoje, integracijai tvarkos aprašo“. Minėtame apraše, 5 punkte yra apibrėžtos užsieniečių, gavusių prieglobstį, integracijoje dalyvaujančių institucijų funkcijas.

2008-05-15
Kiek šiuo metu Centre yra gyventojų?
Šiuo metu Centre yra 39 gyventojai. Iš jų - 32 prieglobstį gavę užsieniečiai; 7 - nelydimi nepilnamečiai užsieniečiai.

2008-05-15
Ar pabėgėliai turi teisę dirbti Lietuvoje?
Taip. Pabėgėliai, kurie turi leidimus laikinai arba nuolat gyventi Lietuvoje, turi teisę dirbti. Savo pradinės integracijos Pabėgėlių priėmimo centre laikotarpiu jie gali užsiregistruoti Jonavos darbo biržoje, lankyti profesinio orientavimo pamokas, jie taip pat darbo biržos siuntimu gali būti nukreipti mokytis profesijos.

Klausimas