Lietuvos Respublikos įstatymai

Lietuvos Respublikos 2004 m. balandžio 29 d. įstatymas Nr. IX-2206 „Dėl užsieniečių teisinės padėties“.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. liepos 20 d. įsakymas Nr. A1-369 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2002m. vasario 13d. įsakymo Nr. 20 "Dėl užsieniečių apgyvendinimo Pabėgėlių priėmimo centre sąlygų ir tvarkos, užsieniečių užimtumo organizavimo bei drausminio poveikio priemonių taikymo jiems tvarkos aprašo, užsieniečio teisės kas mėnesį gauti piniginę pašalpą smulkioms išlaidoms įgyvendinimo tvarkos aprašo ir užsieniečio teisės gauti kompensaciją už naudojimąsi visuomeninio transporto priemonėmis įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo".

Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas. 

Lietuvos Respublikos 2016 m. birželio 21 d.  Nr. XII-2470  "Užimtumo įstatymas".

Lietuvos Respublikos 1998 m. liepos 2 d. gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymas Nr. VIII-840.

Lietuvos Respublikos 2017 m. gruodžio 5 d. išmokų vaikams įstatymo Nr. I-621 pakeitimo įstatymas Nr. XIII-822.

 

Kiti teisės aktai

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymas Nr. A1-93 „Dėl socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo".

Lietuvos Respublikos 2016 m rugpjūčio 25 d. įsakymas Nr. A1-454/1V-588 "Dėl prieglobsčio prašytojo teisės kas mėnesį gauti piniginę pašalpą įgyvendinimo tvarkos aprašo patviritinimo" .

Lietuvos Respublikos 2015 m. rugpjūčio 10 d. įsakymas Nr. A1-461 "Dėl užsieniečių, kaip esančių ar buvusių su prekyba žmonėmis susijusių nusikaltimų aukų, jų apsisprendimo laikotarpiu apgyvendinimo pabėgėlių priėmimo centre tvarkos aprašo patvirtinimo".

Lietuvos Respublikos 2017 m. sausio 4 d. įsakymas Nr. A1-6  "Dėl bazinių būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijos dydžių savivaldybėse 2017 metams". 

Lietuvos Respublikos 2005 m. vasario 2 d. įsakymas Nr. 1V-31/A1-28 "Dėl nelydimų nepilnamečių prieglobsčio prašytojų apgyvendinimo pabėgėlių priėmimo centre taisyklių patvirtinimo"

Lietuvos Respublikos 2014 m. balandžio 23 d. įsakymas "Dėl Lietuvos Respublikoje nustatytų nelydimų nepilnamečių užsieniečių, kurie nėra prieglobsčio prašytojai, amžiaus nustatymo, apgyvendinimo ir kitų procedūrinių veiksmų tvarkos aprašo patvirtinimo" Nr. A1-229/1V-289/V-491.

 

Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimai

Lietuvos Respublikos vyriausybės 2016 m. spalio 5 d. nutarimas Nr. 998 „Dėl valstybės paramos prieglobsčio gavėjų integracijai teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo". 

Lietuvos Respublikos vyriausybės 2016 m. spalio 5 d. nutarimo  Nr. 998 „Dėl valstybės paramos prieglobsčio gavėjų integracijai teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimas. 

Lietuvos Respublikos 2017 m. kovo 8 d. nutarimas Nr. 171 "Dėl prieglobsčio prašytojų apgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo".

 

Civilinis kodeksas

Civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas. Civilinis kodeksas, 2000 m. liepos 18 d. Nr. VIII-1864.

 

Deklaracijos

Visuotinė žmogaus teisių deklaracija Generalinės Asamblėjos priimta ir paskelbta 1948 m. gruodžio 10 d. rezoliucija 217 A (III), Valstybės žinios, 2006-06-17, Nr. 68-2497.

 

Konvencijos

Konvencija „Dėl pabėgėlių statuso“ priimta 1951 m. liepos 28 d. Valstybės žinios, 1997-02-07, Nr. 12.

 

 

Informacija atnaujinta 2021.06.29