Informacija apie įstaigos skelbiamus konkursus ar priėmimą į laisvas darbo vietas

SKELBIMAS DĖL KONKURSO PRIĖMIMO IR INTEGRRACIJOS SKYRIAUS VEDĖJO PAREIGYBEI UŽIMTI

Konkursą organizuojanti įstaiga

Pabėgėlių priėmimo centras, Valstybės biudžetinė įstaiga, juridinio asmens kodas 188720365, Karaliaus Mindaugo g. 18, Rukla, Jonavos r.

Pareigybė, kuriai skelbiamas konkursas

Priėmimo ir integracijos skyriaus vedėjas.

Priėmimo ir integracijos skyriaus vedėjo funkcijos pateiktos pareigybės aprašyme, http://www.rppc.lt/40369/struktura-ir-kontaktai/darbuotoju-atliekamos-funkcijos-ir-specialieji-reikalavimai.html

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams

Vedėjas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 1. turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą;
 2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų vadovaujamo darbo patirtį;
 3. mokėti valdyti informaciją: ją kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti, rengti išvadas bei pasiūlymus; sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
 4. sugebėti savarankiškai rinktis darbo metodus, savarankiškai planuoti savo veiklą, ieškoti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti teisinę, mokslinę ir kitą informaciją, naudotis šiuolaikinėmis informacijos paieškos, perdavimo ir darbo su informacija priemonėmis;
 5. išmanyti dokumentų rengimo taisykles, gebėti taikyti praktiškai;
 6. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
 7. mokėti vieną iš užsienio kalbų (anglų, rusų) ne žemesniu nei A1 lygiu;
 8. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus norminius aktus, reglamentuojančius prieglobstį gavusių užsieniečių, prieglobsčio prašytojų ir nelydimų nepilnamečių užsieniečių apgyvendinimą, socialinių paslaugų teikimą ir socialinę integraciją, viešąjį administravimą, viešuosius pirkimus, Lietuvos socialinių darbuotojų etikos kodeksą.

Pateikiami dokumentai

 1. Tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;
 2. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija;
 3. Darbo patirtį patvirtinančių dokumentų kopijos;
 4. Gyvenimo aprašymas
 5. Užpildyta pretendento anketa

Dokumentų pateikimas

Pretendentų dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų po konkurso paskelbimo Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje ir Pabėgėlių priėmimo centro interneto svetainėje. Dokumentai pateikiami tik elektroniniu būdu per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą. Pabėgėlių priėmimo centras, iškilus abejonių dėl pretendento gyvenimo aprašyme pateiktos informacijos tikrumo, per 5 darbo dienas nuo prašymo pateikimo  gali paprašyti per jos nustatytą terminą pateikti papildomus dokumentus.

Pretendentų atrankos būdas

Testas raštu ir žodžiu

Informacija teikiama

Daugiau informacijos apie konkursą teikiama telefonu 8 (349) 73377, el. paštu centras@rppc.lt, arba atvykus adresu Karaliaus Mindaugo g. 18, Rukla, Jonavos r.

 

 

 

Informacija atnaujinta 2019 - 02 - 04

Informacija apie įstaigos skelbiamus konkursus ar priėmimą į laisvas darbo vietasAprašymas Atsisiuntė Dydis Atsisiųsti
Kandidatų į darbuotojus asmens duomenų privatumo politika.pdf340204.04 kBAtsisiųsti